Dnes je 24.7.2019


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Asociace, sdružení, spolky > ASMP

Adresa: American Society of Media Photographers, Inc.
            150 North Second Street, Philadelphia, PA 19106
            USA
Prezident: Judy Herrmannová
Tel.: 001-215 451 2767
Fax: 001-215 451 0880
E-mail: dyson@asmp.org (Peter Dyson, komunikace s veřejností)
Internetové stránky: www.asmp.org
Počet členů: kolem 6000
Členský příspěvek: USD 300,-/rok
Přihláška na webu: online
Stanovy na webu: nejsou k dispozici
Výhody pro členy:
– databáze členů s možností vyhledávat podle jmen, specializace, měst
   a států (Find a Photographer)
– vlastní fotobanka (Find a Photo)
– fond právní pomoci
– nadace ASMP pro podporu vzdělávání
Obchodní bible ASMP, známá příručka provázející fotografy úskalími
   fotografické praxe
– slevy na nákupy zboží a služeb u mnoha různých firem
– časopis ASMP Bulletin
– uzavřené internetové diskusní forum
– individualizovatelné online formuláře smluv s modelkami a majiteli
   fotografovaných nemovitostí
– zápis do Adobe Photographers Directory

Americkou společnost fotografů pracujících pro média (ASMP) založilo v listopadu 1944 několik fotožurnalistů, mezi nimiž byl například také Philippe Halsman, od roku 1945 její prezident; původně se jmenovala Společnost časopiseckých fotografů a koncem roku 1944 měla 30 platících členů. Důvodem jejího vzniku byly tehdy obvyklé postupy redakcí časopisů při uveřejňování fotografií – snímky si od fotografů neobjednávaly, neplatily jim žádnou minimální denní sazbu, očekávaly, že jim fotografové budou své práce nabízet, neuveřejňovaly u fotografií jména autorů atd.

Zpočátku patřili k jejím členům převážně fotografové z New Yorku, postupně se však přidávali další a další. Z těch nejvýznamnějších jmenujme třeba Edwarda Westona, Edwarda Steichena, Yousufa Karshe či Berenice Abbottovou. V roce 1956 bylo členství v ASMP nabídnuto také Henrimu Cartier-Bressonovi, který, ač nikdy do žádného klubu nevstoupil, tuto nabídku rád přijal.

ASMP se od svých počátků věnovala především obraně práv fotografů, otázkám honorářů a zlepšování pracovních podmínek. V roce 1951 ji stát New York zaregistroval jako odborový svaz – z této pozice mohla fotografy vůči majitelům periodik lépe zastupovat. Již v témže roce vznikl jakýsi kodex minimálních standardů, který sice nebyl právně závazný, oslovené časopisy s ním však postupně souhlasily a podepsaly jej. ASMP se tak podařilo zcela změnit do té doby zaběhnutou praxi. Neobešlo se to však ani bez individuálních obětí – někteří z fotografů, kteří odmítali pracovat za nižší než v kodexu dohodnuté honoráře, občas přišli o zajímavé zakázky.

Časopisecký průmysl se neustále snažil zpochybňovat nárok fotografů na honorář za další užívání fotografií, jejichž byli autory, a teprve dva roky trvající soudní spor, který ASMP vítězně svedla se společností Time, přinutil všechny velké hráče na trhu, aby uznali práva fotografů, která jsou dnes již považována za zcela základní: právo na honorář za každé užití fotografie, omezení doby, po kterou může časopis další užití fotografie autorem blokovat, a samozřejmě přiznání všech vlastnických a reprodukčních práv autorovi fotografie. Díky tomu se mohl rozvinout trh s archivními fotografiemi, díky tomu vznikla řada fotografických agentur, díky tomu dnes existují takové kolosy na trhu s fotografiemi, jako je Corbis nebo Getty.

Přestože celostátní odborová organizace nepřijala ASMP za svého člena a ta tedy od roku 1976 působí jen jako oborové sdružení, podařilo se právníkům, kteří s ASMP spolupracovali, dovést do vítězného konce mnoho precedentních případů, které přispěly k postupnému prosazování práv fotografů. K jejím největším úspěchům se v roce 1978 stalo přijetí celofederálně platného zákona o autorských právech (do té doby se tzv. běžnými autorskými právy zabývaly pouze zákony jednotlivých států USA).

V roce 1999 zvrátil odvolací soud USA původní verdikt soudu státu New York v kauze Tasini (šlo o spor autorů proti vydavatelům, kteří odmítali platit za fotografie uveřejněné v elektronických verzích časopisů) ve prospěch fotografů, a ASMP v tomto případě také sehrála významnou roli. Tato asociace se průběžně zapojuje do sporů s vydavateli, kteří fotografům předkládají k podpisu nevýhodné smlouvy, upozorňuje pořadatele soutěží pro fotografy-profesionály na případný nesoulad pravidel s autorským zákonem, spolupracuje na zjednodušování pravidel pro registraci fotografií u copyrightového úřadu, řeší problémy spojené s kolektivní správou autorských práv atd.

ASMP také pečuje o vzdělávání svých členů, pořádá pro ně sérii putovních seminářů nazvaných „Strictly Business”, na nichž přednáší řada osobností, specialistů na obor marketingu a autorských práv, její nadace pro podporu vzdělávání uděluje granty projektům, jejichž cílem je zvýšit povědomí fotografů o těchto školami poněkud zanedbávaných oborech, připravila již šesté vydání Obchodní bible ASMP, kterou každý fotograf, který se stane členem ASMP, automaticky dostává spolu s členskou legitimací.

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora je zakázáno.)

Nahoru