Dnes je 25.1.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Asociace, sdružení, spolky > V České republice >
Klub fotoreportérů při Syndikátu novinářů

Adresa: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 142 455, 224 142 456
Fax: 224 142 458
Předseda: Filip Láb
E-mail: sncr@mbox.vol.cz
Internetové stránky: www.syndikat-novinaru.cz
Počet členů SN: cca , počet členů Klubu fotoreportérů: cca
Členský příspěvek: Kč 750,-/rok
Stanovy na webu: zde
Služby pro členy SN:
– právní a daňové poradenství
– možnost využití Presscentra
– levné ubytování na adrese sídla SN

Stručnou historii tohoto klubu sepsal pro náš portál jeden z jeho někdejších předsedů Karel Mevald:

Klub fotoreportérů Československého svazu novinářů vznikl z původní sekce fotoreportérů Svazu československých novinářů začátkem šedesátých let minulého století. Klub byl zájmovým profesním sdružením fotoreportérů, členů novinářského svazu. Fotoreportéři byli většinou v zaměstnaneckém poměru v denících, týdenících a dalších časopisech, v ČTK, Orbisu, ČT atd., nebo takzvaně volní, kteří byli současně členy Svazu výtvarných umělců.

Činnost sekce a později klubu řídil volený výbor, jehož představitelem byl předseda. V této funkci se v letech 1949–1989 vystřídali Karel Hájek (Svět v obrazech), Jaroslav Skála (Stadion), Jiří Rublič (ČTK), Vladimír Žitný (Rudé právo), Karel Mevald (ČTK) a Miroslav Hucek (Mladý svět).

Poté, co došlo k federativnímu uspořádání ČSSR, byl vytvořen Český svaz novinářů a Slovenský svaz novinářů, rozdělily se i profesní kluby. Oba kluby fotoreportérů, český i slovenský, fungovaly samostatně, vzhledem ke spolupráci se zahraničními svazy a kluby je zastřešoval federální výbor. Ve funkci jeho předsedy se po dvou letech střídali předsedové národních klubů, kteří byli zároveň členy ústředního výboru Československého svazu novinářů.

Hlavní činností klubu, který se scházel na členských schůzích několikrát ročně, byla výstavní činnost. Veškerou činnost klubu, a to jak kolektivní, tak i jednotlivých členů, finančně podporoval svaz. Klub pořádal každoročně výstavy prací svých členů, někdy i monotematické. Zcela pravidelně pořádal výstavu „Sportovní fotografie roku”, která byla velmi oblíbená a z níž se stala tradice. Byla to výstava soutěžní, při níž byly udělovány ceny. Členové klubu se kolektivně i jednotlivě zúčastňovali soutěží a výstav v zahraničí, jako například World Press Photo nebo Interpressfoto.

Klub měl zastoupení i v mezinárodním výboru fotosekce Mezinárodní organizace novinářů, která měla sídlo v Praze a působnost po celém světě. Kromě výstavní činnosti pořádal výbor také několikadenní odborné kursy a semináře v zájmu rozšiřování odborného vzdělání členů klubu i nových poznatků vyplývajících především z rozvoje fotografické techniky. Počátkem osmdesátých let pořádal český a slovenský klub společné zájezdy na výstavy World Press Photo do Budapešti.

Největší, nejvýznamnější a nejúspěšnější byl podíl klubu na uspořádání výstav a mezinárodního semináře v Praze v září roku 1989 u příležitosti celosvětových oslav 150 let vzniku fotografie. Semináře se zúčastnilo 26 zahraničních fotografů i ze zámoří a celá akce se stala významným oceněním československé novinářské fotografie i fotografie obecně.

Text © Karel Mevald
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora a vydavatele je zakázáno.)