Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Asociace, sdružení, spolky > PLUS

Koalice PLUS

PLUS (Picture Licensing Universal System, neboli Univerzální systém pro licencování obrazových materiálů) je mezinárodní nezisková iniciativa, která usiluje o celosvětové standardizování postupů spojených s licencováním fotografií a jiných obrazových materiálů, o usnadnění přístupu k informacím o autorských právech k obrazovým materiálům a zjednodušení správy těchto práv. Jejími členy jsou kromě asociací profesionálních fotografů (například ASMP, APA, NAPP aj.) také fotografické agentury a jejich sdružení (Gettyimages, PicScout, PACA), firmy jako Adobe nebo Digimarc, společnosti z reklamní (ADBASE, AAAA) nebo mediální branže (PDN) a mnoho dalších, ale i jednotlivci – odborníci z příbuzných odvětví a z vysokých škol.

K zavádění tohoto systému standardů postupně přistoupily nejrůznější firmy a organizace už ve třiceti zemích světa, protože výrazně zjednodušuje komunikaci v autorskoprávních záležitostech a přispívá ke zkvalitnění správy autorských práv (samozřejmě jde o obchodní model RM – rights managed). Především standardizuje jazyk licencí, protože dal dohromady stále doplňovaný a rozšiřovaný slovník zatím zhruba 1000 termínů, které se v licenčních smlouvách používají (Glossary of Picture Licensing), takže všechny strany přesně vědí, o čem je řeč. Uzavírané smlouvy proto mohou být transparentnější, srozumitelnější, a tím také spravedlivější.

Dalším přínosem PLUSu je vytvoření tzv. Media Matrix, což je v podstatě databáze nejrůznějších kategorií médií, typů médií a možností mediálního užití fotografií, kterou je možno zabudovat do webových i počítačových aplikací, do programů sloužících pro správu digitálního obsahu nebo pro práci s obrazem. Uživatel zaškrtnutím vybírá z navrhovaných možností užití varianty, které nejlépe odpovídají tomu, jak má v úmyslu fotografie použít, a na základě zodpovězení těchto otázek se vygeneruje kód, z něhož lze následně vytisknout standardizovaný textový přehled pro vytvoření licenční smlouvy. Ukázku je možno zhlédnout na této stránce, je však třeba mít na paměti, že ve skutečnosti celý tento proces probíhá na pozadí a uživatel aplikace vidí pouze výsledek.

PLUS přináší výhody všem stranám zúčastněným v obchodování s obrazovými materiály – autorům, zadavatelům, uživatelům atd. – především tím, že standardizuje licenční údaje, poskytuje celosvětově použitelné, strojově čitelné standardy pro komunikaci v tomto oboru, vytváří referenční licenční kódy, které lze používat v metadatech fotografií nebo u tištěných snímků jako součást neviditelného vodoznaku, umožňuje lepší monitorování distribuce fotografií a jejich užití, ztěžuje možnost tvrdit, že někdo fotografie zneužil neúmyslně, a objednavatelé mohou díky němu získat lepší přehled o licenčních smlouvách a vyvarovat se náhodného porušení autorských práv.

Fotografové získají možnost používat univerzální, standardizované kódy, které specifikují typ užití jejich děl, ve svých nabídkách, cenových kalkulacích, na smlouvách, ve fakturách a dalších dokumentech; tyto kódy budou naprosto srozumitelné i jejich zákazníkům, kteří také k používání tohoto automatizovaného a technicky velmi sofistikovaného systému přistoupí. Díky tomu, že jej podporují velcí výrobci softwaru i významné firmy, které fotografie nakupují a jejichž odborníci se na tvorbě těchto standardů podílejí, se PLUS stane součástí každodenní práce s počítačem, a to jak na straně autorů, tak i zákazníků. Standardy PLUS přislíbili zahrnout do svých aplikací také hlavní hráči na poli programů pro správu digitálního obsahu (digital asset management – DAM).

Měly by prakticky zmizet rozpory ohledně toho, jaká práva autor zákazníkovi poskytl a k jakému užití, protože všechny strany budou používat tytéž definice, tytéž termíny. A budou-li mít zákazníci k dispozici jednoznačné detaily o poskytnutých licencích, bude zřejmé, že obor fotografie a obchodování s autorskými právy k nim se řídí transparentními a etickými normami. Dokonce i studenti a začínající umělci budou v podstatě okamžitě umět jednat se zákazníky o licencích naprosto profesionálně.

Firma Adobe již přidala do IPTC panelu aplikací, jež jsou součástí Creative Suite 5, a do programu Lightroom 3, některá pole pro data systému PLUS, rovněž mezinárodní rada IPTC (International Press Telecommunications Council) přijala licenční standardy PLUS za své a zahrnula je do fotografických metadat. Jak poskytovatelé obsahu, tak uživatelé, budou moci mnohem jednodušeji, s využitím moderních technologií, licenční smlouvy k fotografiím nejen psát a číst, ale také ukládat a do všech podrobností analyzovat.

Toto je pouze stručná základní informace o systému PLUS – zájemci, kteří se s ním budou chtít podrobněji seznámit, moho navštívit jeho webové stránky na adrese www.useplus.org.

Nahoru

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)