Dnes je 24.7.2019


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Asociace, sdružení, spolky > V Evropě > Pyramide

Adresa: c/o The Association of Photographers
            81 Leonard Street, London EC2A 4QS, Velká Británie
Tel.: +44 (0)20 7739 6669
Fax: +44 (0)20 7739 8707
Předseda: Boris Fagerström
E-mail: gwen@aophoto.co.uk (sekretariát)
Internetové stránky: http://www.pyramideeurope.com
Počet členů – národních asociací profesionálních fotografů: 7
Přihláška na webu: není k dispozici
Stanovy na webu: Manifest Pyramidy
Výhody pro členy:
– vliv na utváření politiky Evropské unie v sektoru autorských práv aj.

La Groupe de la Pyramide vznikla v roce 1989 a jejím účelem je hájit a prosazovat práva fotografů a dalších profesionálních umělců působících ve sféře vizuálních médií, a to zvláště v celoevropském kontextu. V okamžiku, kdy Evropská komise zvažuje jakékoli harmonizační úpravy zákonů ve státech EU, vystupuje Pyramide jménem těchto tvůrčích pracovníků. Pyramide je oficiálně registrována jako tzv. evropské hospodářské zájmové sdružení a dostane-li se na stůl projednávání jakéhokoli relevantního zákona, může k němu sdělit svůj názor, a její názory jsou v legislativním procesu brány v úvahu.

Vyjadřovala se tak například k autorskoprávním problémům spojeným s umísťováním vizuálních materiálů na internetových stránkách (Content Online in the Single Market), k jednání kulturního výboru Evropského parlamentu o právu na zisk z opětného prodeje (anglický text memoranda si můžete přečíst zde), k takzvaným „osiřelým” dílům (Orphan Works from the Photographers’ Perspective), její stanovisko se stalo součástí závěrečné zprávy o využívání děl s pomocí digitálních technologií (Final Report), poskytla své stanovisko ke správě autorských práv a práv příbuzných (Management of Copyright and Related Rights) atd.

Pro fotografy a jiné vizuální umělce jde o životně důležité propojení s procesem přijímání zákonů, který by jinak probíhal, aniž by dostli možnost se k nim vyjádřit; díky tomu lze částečně vyrovnávat tlak skupin, jejichž zájmy často stojí v protikladu k zájmům fotografů, například nejrůznějších sdružení vydavatelů a reklamních agentur. Pyramide rovněž působí jako lobbistická platforma v jednotlivých členských zemích EU, v nichž propaguje práva autorů (neboli tvůrčích pracovníků všech typů) směrem ke všem relevantním skupinám, samozřejmě včetně jejich zákazníků.

Základní cíle skupiny Pyramide jsou sepsány v manifestu, který zástupci všech zúčastněných států podepsali na setkání, jež se konalo ve dnech 30. září a 1. října 1989 pod skleněnou pyramidou v Louvru (odtud také vzešlo její pojmenování). V jednotlivých státech nebo skupinách států pak vznikly národní Pyramidy, jež jsou součástí evropské zájmové skupiny Pyramide se sídlem v Londýně, kde práci organizace a její správní rady zajišťuje personál zaměstnaný na částečný úvazek.

K jejím zakládajícím členům patří tehdejší Západní Německo, Španělsko, Velká Británie, Řecko, Itálie, Holandsko a Švédsko, v současné době jsou národní odbočky skupiny Pyramide aktivní ve Finsku, ve Francii, v Itálii, Irsku, Holandsku, ve Španělsku a ve Velké Británii. Česká republika reprezentovaná Asociací fotografů byla od roku 1996 asi tři roky přidruženým členem Pyramide, v posledních několika letech však AF v této organizaci své zastoupení nemá. Uvedení ČR jako členského státu Pyramide na jejím webu a odkaz na naše webové stránky tak spíše vyjadřuje zájem stávajících členů o rozšíření spolupráce i na státy s Pyramidou dosud nekomunikující.

V čele evropské Pyramidy stal posledních několik let známý britský fotograf Martin Beckett, dnes tvoří její správní radu předseda Boris Fagerström (Finsko) a místopředsedové Luiz Simões (Španělsko) a Philippe Bachelier (Francie), manažerkou je Gwen Thomasová. V Británii jsou členy Pyramide kromě Asociace fotografů, Britského institutu profesionální fotografie či Asociace mistrů fotografů například také ilustrátoři.

Deset článků Manifestu Pyramidy si můžete přečíst na této stránce.

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora je zakázáno.)