Dnes je 24.7.2019


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Asociace, sdružení, spolky > V České republice >
Svaz českých fotografů

Adresa: Trojanova 9, 120 00 Praha 2
Tel.: 774 291 678
Předsedkyně představenstva: PhDr. Věra Matějů
E-mail: scf@scf.cz
Internetové stránky: www.scf.cz
Počet členů: 489
Členský příspěvek: Kč 300,-
Přihláška na webu: k vytištění nebo online
Stanovy na webu: zde
Výhody pro členy: viz text

Svaz českých fotografů je občanské sdružení, které v roce 1990 navázalo na  dlouholetou tradici stejnojmenné dřívější organizace. Jeho cílem je spojovat fotografy a příznivce fotografie, zvyšovat jejich odbornou a výtvarnou úroveň a prestiž, pořádat fotografické soutěže a výstavy, dále rozšiřovat svazovou sbírku fotografií, podporovat rozvíjení styků mezi fotografy doma a v zahraničí, organizovat sdružování fotografů v tvůrčích skupinách a fotoklubech, poskytovat jim potřebné informace z oboru a spolupracovat s obdobnými občanskými sdruženími a institucemi při rozvoji fotografie. Současná členská základna SČF čítá 489 členů, zahrnuje široké spektrum fotografů amatérů i profesionálů a zasahuje do všech významných oblastí fotografické tvorby.

Sbírka SČF soustřeďuje 11 115 černobílých a barevných snímků více než tisíce autorů, z nichž přibližně třetina dnes už nežije. Předností sbírky je, že vedle známých fotografů obsahuje práce významných amatérů. Její zaměření tak odpovídá tradicím a historii naší fotografie, kde je problematické položit dělítko mezi profesionály a amatéry. Sbírka je vytvářena vesměs z darů autorů, pozůstalých, institucí apod. S tím souvisí i rozdílný charakter jejích exponátů – od autorských kopií přes fotografické reprodukce až k tiskům. Nestejná je i kvalita jednotlivých děl, vedle umělecké hodnoty je nesporná především cena dokumentační a historická. Od roku 2000 je sbírka deponována v optimálních odborných podmínkách oddělení Foto-, fono-, kinodokumentů v  Národním archívu ČR v Praze 4 – Chodovci. Sbírkový fond slouží odborné i širší veřejnosti k výstavním, reprodukčním, badatelským a jiným účelům podle běžných reversních a pojistných podmínek. S historií sbírky SČF je neodmyslitelně spjat její dlouhodobý kurátor – PhDr. Milan Krejčí, který se zasloužil o její zpracování, udržení i prestiž. Sbírka je dále rozšiřována.

V poslední době došlo v činnosti SČF k zásadnímu obratu. Oživení činnosti se následně projevilo i na zvýšeném zájmu o členství. Po dlouhé době se podařilo rozběhnout vlastní Galerii SČF – výstavní síň, která navazuje na proslulou Kamzíkovku nejen jako významné fotografické centrum, kde se představí řada významných i začínajících autorů, ale zároveň i jako místo setkávání fotografů.

Od roku 2006 tam byla v rámci projektu Minulost a současnost Svazu českých fotografů podpořeného Ministerstvem kultury ČR a hlavním městem Prahou uspořádána řada vlastních i několik přejatých výstav. Čtyři z nich byly věnovány představování svazové sbírky – Akt, mistři černobílé fotografie, Portréty nejen slavných osobností, Krajina/ proměny, Humor ve fotografii. Zároveň se zde prezentují členové svazu v kolektivních, skupinových i autorských výstavách. I pro letošní rok (2008) jsou připraveny další zajímavé výstavy.

Z celostátních akcí svazu připomínáme národní soutěž a výstavu amatérské fotografie Svitavy, která se letos koná již v 28. ročníku. Svaz se spolupodílí i na pořádání soutěže a výstavy Praha fotografická, která letos vstupuje do 13. ročníku.

V loňském roce byl výstavou v galerii SČF dovršen úspěšný workshop na téma Nová tvář Karlína. Letos se ve spolupráci s žižkovským fotoklubem a filozofickou fakultou UK bude konat obdobný projekt zaměřený na proměny městské části Žižkov.

Přihlášky do soutěží a akcí pořádaných i spolupořádaných Svazem českých fotografů i další informace o jeho činnosti najdete na www.scf.cz. Najdete zde i přihlášku do svazu. Členský příspěvek SČF činí ročně 300 Kč, snížený pro studenty a důchodce 200 Kč, příspěvek kolektivního člena je 500 Kč. Pokud jsou ve fotografické skupině či fotoklubu tři individuální členové, stává se kolektivním členem automaticky.

Text © Věra Matějů
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora a vydavatele je zakázáno.)

Nahoru