Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Asociace, sdružení, spolky

Přestože profesionální fotografie je obor navýsost individuální a fotografové sami jsou v převážné míře silnými individualitami (a to platí jak ve fotografii umělecké, tak i ve fotožurnalistice), nejrůznější organizace k životu profesionálních fotografů neodmyslitelně patří. Mnozí z nich jimi sice pohrdají a zastávají názor, že je k ničemu nepotřebují, pravdou však je, že pokud jde o prosazování zájmů fotografů v oblasti legislativy, o mezinárodní spolupráci, o spolupráci s úřady, o jednání s partnerskými organizacemi například grafiků, nakladatelů atp., jsou asociace či nejrůznější sdružení naprosto nezastupitelné.

Je ovšem samozřejmé, že kvalita každého spolku, ať už na kterékoli úrovni, lokální, celostátní či mezinárodní, závisí jednak na aktivitě jeho členů, jednak, a to především, na tom, jací lidé stojí v jeho čele. Ti musejí udávat směr vývoje, měli by mít určitou vizi, kterou musí umět před členskou základnou obhájit či prosadit.

Nedá se říci, že by existovala nějaká skutečně fungující celosvětová organizace sdružující či zastupující profesionální fotografy nejrůznějších národností, i když některé se o to snaží, nebo to alespoň uvádějí ve svém názvu, například Světová rada profesionálních fotografů (WCPP). Ta však byla nejaktivnější během 90. let minulého století, dnes prakticky žádnou činnost nevyvíjí.

Poněkud aktivnější se zdá být Mezinárodní fotografická rada (IPC), jež je dokonce jedinou nevládní organizací přidruženou k Organizaci spojených národů, která zastupuje fotografický průmysl, přestože ani o její činnosti toho příliš známo není. I když jejími členy je kromě fotografických firem i několik jednotlivců, její význam pro individuální fotografy se nezdá být příliš veliký. Zajímavá jsou snad jen stipendia pro studenty fotografie.

Mnohem více nadějí na úspěšnou spolupráci skýtají organizace takříkajíc kontinentální, jakou je v Evropě například Federace evropských profesionálních fotografů (FEP) nebo Pyramide, lobbistická skupina oficiálně registrovaná při EU, v USA pak třeba American Society of Media Photographers (ASMP), Professional Photographers of America (PPA) nebo Advertising Photographers of America (APA), jejichž členy je řada fotografů nejen ze států Severní nebo Jižní Ameriky, ale i z jiných zemí.

Převážně amatérské fotografii se věnuje Mezinárodní federace fotografického umění FIAP, která sdružuje národní fotografické asociace (individuální členství v ní tedy není možné) i fotokluby či regionální skupiny (ty však jen za určitých omezených podmínek) z celého světa. Každé dva roky pořádá soutěž pro mladé fotografy, vydává svým národním členům doporučení pro pořádání amatérských soutěží, nejúspěšnějším amatérům uděluje tituly atd.

Ženy-fotografky mají také svou vlastní mezinárodní asociaci – Women in Photography International (WIPI), která byla založena v roce 1981 a jejímž cílem je zviditelnění fotografujících žen pořádáním výstav a soutěží, organizování odborných školení a poskytování nejrůznějších služeb.

Mezinárodně působí i mnoho oborových organizací sdružujících třeba fotografy komerční (CPI), svatební a portrétní (WPPI), soudní (EPIC), fotografy architektury (IAAP), fotografy na volné noze (IFPO), fotografy dětské (ještě jednou CPI), autory fotografující „po staru”, tedy starými fotoaparáty (AAPI), autory panoramatických fotografií (IAPP), autory interaktivních VR panoramat (IVRPA), fotografy krásných žen (GPI), hasičské fotografy (IOFP), fotografy sportovní (SEP), průmyslové (IIPA) a mnoho jiných. Je však otázka, do jaké míry jde o skutečně fungující organizace, které pouze nevybírají členské příspěvky, ale které svým členům také něco přinášejí.

V posledních letech nabývají na významu i čistě virtuální, internetová společenství fotografů, která (mají-li dostatečně silné vedení, které ví, co chce) dokáží ovlivňovat dění v tomto oboru stejně výrazně jako organizace takzvaně „kamenné”. Patří mezi ně například Editorial Photographers, které je otevřené všem autorům pracujícím pro noviny a časopisy, nebo elitní internetová skupina Pro Imaging, ale i mnoho dalších. Obě zmíněné skupiny nabízejí svým členům nejen obvyklé odborné internetové diskusní forum, ale také například zápis do prestižního adresáře Adobe Photographers Directory, který je nedílnou součástí všem fotografům dobře známého Photoshopu a umožňuje třeba grafikům nebo jiným zájemcům o fotografie, kteří s tímto programem pracují, vyhledávat fotografy na celém světě. Také se spolu s normálními asociacemi účastní nejrůznějších akcí na podporu fotografů a jiných uměleckých profesí – naposledy například stávkujících holywoodských scénáristů. Velmi aktivní je také Stock Artists Alliance, která sdružuje fotografy, jejichž zdrojem příjmů je prodej snímků z archivů.

V roce 2006 se 19 organizací zastupujících fotografy, grafiky, ilustrátory, agentury působící v tomto oboru i fotografické pedagogy z celého světa sdružilo do koalice, která se chce zaměřit nejen na ochranu práv umělců, ale na všechny aspekty, které v dnešním digitálním světě jejich práci ovlivňují, například stanovení standardů pro metadata, otázky registrace vizuálních děl atd. Iniciativa vzešla ze strany amerických asociací, Evropu v této koalici zastupují pouze tři členové – britská Asociace fotografů, CEPIC (sdružení evropských fotografických agentur) a BAPLA (Britská asociace obrazových agentur).

Nahoru

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora je zakázáno.)