Dnes je 10.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Autorská práva > Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(Výtah některých ustanovení)

OBSAH

§ 1 Předmět úpravy

Předmět práva autorského
§ 2 Autorské dílo
§ 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu

Autorství
§ 5 Autor
§ 6 Zákonná domněnka autorství
§ 7 Anonym a pseudonym

Vznik a obsah práva autorského
§ 9 Vznik práva autorského
§ 10 Obsah práva autorského
§ 11 Osobnostní práva

Majetková práva
§ 12 Právo dílo užít
§ 13 Rozmnožování
§ 14 Rozšiřování
§ 15 Pronájem
§ 16 Půjčování
§ 17 Vystavování

Jiná majetková práva
§ 24 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého
§ 25 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní
       potřebu a vlastní vnitřní potřebu

§ 26 Společná ustanovení pro majetková práva
§ 27 Trvání majetkových práv
§ 28 Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla

Výjimky a omezení práva autorského
§ 29 Výjimky a omezení práva autorského
§ 30 Volná užití a zákonné licence
§ 32 Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje
§ 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství
§ 34 Úřední a zpravodajská licence
§ 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů...
§ 36 Omezení práva autorského k dílu soubornému
§ 37 Knihovní licence
§ 38b Licence pro fotografickou podobiznu
§ 39 Užití originálu nebo rozmnoženiny...

Ochrana práva autorského
§ 40–45

Úprava smluvních typů
Licenční smlouva
§ 46 Základní ustanovení
§ 47 Výhradní nebo nevýhradní licence
§ 48 Poskytnutí oprávnění třetí osobě
§ 49 Odměna
§ 50 Omezení licence
§ 51 Omezení nabyvatele licence
§ 52 Rozmnoženina pro autora
§ 55 Zánik licence
§ 56 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Zvláštní ustanovení o některých dílech
§ 58 Zaměstnanecké dílo
§ 59 Kolektivní dílo
§ 60 Školní dílo
§ 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
§ 64 Díla audiovizuálně užitá

Kolektivní správa práv
§ 95–97

Souběh ochrany a správní delikty
§ 105

Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 106–107


Celý autorský zákon najdete například na této stránce, důvodová zpráva k původnímu autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. je na internetu dostupná na stránkách Národní knihovny ČR.