Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Zpět na hlavní stránku

Komu náleží autorská práva?

Na vzniku této knížky, která se snaží zmapovat situaci kolem uzavírání nevýhodných smluv s autory autorských děl v Evropě, se podílela většina členů skupiny Pyramide Europe. Její dlouholetý předseda, fotograf Martin Beckett z Velké Británie, jehož funkci nedávno převzal Fin Boris Fagerström, k ní napsal úvod, který si můžete přečíst na této stránce.

Stostránková brožura Whose Rights? má poněkud delší podtitul: „Přezkumná zpráva o smlouvách, jež jsou umělci stále častěji nuceni podepisovat a které omezují jejich práva, přináší příklady z mnoha zemí a ptá se, je-li tvůrčí činnost v Evropě, vzhledem k těmto nečestným praktikám a nerovnému postavení jednotlivých umělců vůči celosvětovým mediálním impériím, schopna přežít.”

Kniha se zabývá především nejběžnějšími klauzulemi, které firemní zákazníci často vkládají do smluv s autory, aby na jejich základě mohli obejít smysl autorského zákona platného v dané zemi a sami tak získali práva příslušející k předmětnému autorskému dílu. V oblasti fotografie se společnosti většinou snaží získat k dílům veškerá práva. Fotografové pak mají na vybranou jen mezi dvěma možnostmi – buď smlouvu podepíší, nebo práci nedostanou.

Nejobvyklejší, nejdrastičtější a nejvíce „protiprávní” bývá ve smlouvě, na jejímž základě fotograf získává zakázku, odstavec týkající se převodu nebo postoupení autorských práv. Takovýto smluvní převod je však v naprostém rozporu s duchem autorského zákona – autor dostane jednorázovou odměnu, ta však jen zřídkakdy odpovídá hodnotě firmou odkoupených práv, a čím silnější je vyjednávací pozice objednatele, tím menší tato odměna bývá.

Autorovi díla chráněného autorským zákonem náleží také řada práv osobnostních. Ta jsou mezinárodně uznávána mimo jiné na základě Dohody o obchodních aspektech práv k dušševnímu vlastnictví (TRIPS) a náleží autorovi bez ohledu na příslušná ustanovení autorských zákonů v jednotlivých zemích. Tato práva nesouvisí s vlastnictvím autorských práv, jsou tedy nepřevoditelná. Legislativa některých zemí však převod těchto práv umožňuje, v jiných, kde takovýto převod možný není, se vyvinula praxe, při níž je autor přinucen tato práva nevykonávat. Proto tvůrci často ztrácejí právo být uváděni jako autoři díla, které je předmětem smlouvy.

Smlouvy často obsahují také ustanovení, která činí fotografa zodpovědným takřka za vše – autor musí objednateli zaručit, že jeho snímky nepoškozují něčí práva, například ve vztahu k ochranným známkám, k zobrazeným nemovitostem atd., že je držitelem všech práv k dílu, že má k dispozici souhlas s užitím od všech zachycených osob a tak podobně. Vzhledem k tomu, že toutéž smlouvou většinou přichází o všechna práva k dílu, však nemá možnost žádným způsobem ovlivnit, jak bude s dílem dále nakládáno, ve které zemi bude užito atd. A protože jen těžko může vědět, jaké zákony v které zemi platí, je mimo jeho možnosti za vše ručit, navíc ještě většinou bez jakéhokoli finančního omezení.

Nevýhodných ustanovení jsou fotografové nuceni podepisovat ještě mnohem více. Namátkou uveďme například požadavek neomezené mlčenlivosti, klauzule o penalizaci, doložky, díky nimž se smlouva vztahuje na všechna další díla, která jakkoli se zakázkou souvisí, ustanovení, která omezují právo umělce na opětný prodej díla, a mnoho dalších. Autor také musí souhlasit s tím, že o kvalitě odevzdaného díla rozhoduje výhradně objednavatel, a jeho případné odmítnutí hotové dílo přijmout fotograf nemůže nijak zpochybnit.

Autoři přinášejí ke každé z těchto oblastí konkrétní příklady doslovně vyňaté ze smluv firemních objednavatelů v různých evropských zemích, například ve Velké Británii BBC, v Dánsku Bonnier Publications, v Německu Airbus, ve Španělsku Prenatal, ve Francii Vivendi Universal a mnoha jiných.

Kniha obsahuje také výtah z autorskoprávní legislativy devíti zemí Evropské unie (zastoupeny jsou Belgie, Francie, Německo, Itálie, Holandsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a Velká Británie) – čtenáři tak získají orientaci v otázkách, co a po jakou dobu je v kterém státě zákonem chráněno, jaké výjimky ve vztahu k fotografii kde existují i další důležité informace.

Účelem této brožury je upozornit na stávající situaci veřejnost i úřady evropských zemí. U nás se právě v této době připravuje novelizace autorského zákona, proto by nebylo od věci uvažovat i o tom, zda by v případě autorských práv nebylo vhodné oslabit či omezit smluvní volnost a více chránit autory před diktátem lokálních i nadnárodních společností.

Jistě by stálo za to provést podobný průzkum také v nových členských zemích EU – obávám se, že výsledek by byl podobně tristní. Bohužel mezi členy skupiny Pyramide Europe není žádná z jejich národních asociací, přestože spolupráce v oblasti autorských práv na evropské úrovni by jistě prospěla všem profesionálním fotografům, grafikům, ilustrátorům i píšícím kolegům na volné noze.

Můžeme však zkusit udělat takový malý průzkum v rámci České republiky, případně i Slovenska, vlastními silami – pokud byl někdo z návštěvníků těchto stránek někdy nucen podepsat smlouvu, jejíž ustanovení mu připadala nespravedlivá či jednostranně výhodná pouze pro zadavatele fotografické zakázky, pošlete nám její kopii, samozřejmě se začerněnými osobními údaji a s vyznačením sporných klauzulí. Sejde-li se dostatečné množství podkladů, na jejichž základě by bylo možno učinit nějaké zobecňující závěry, výsledky zde samozřejmě uveřejníme.

Nahoru

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)