Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Zpět na hlavní stránku

Komu náleží autorská práva?
Předmluva Martina Becketta

„Tvůrčí činnost vzkvétá pouze v příznivých podmínkách a z historie víme, že společenské, hospodářské a právní problémy mohou prospívající umělecké komunitě ublížit, a někdy ji naprosto fatálně poškodit. V současné době jsme svědky prohlubující se globalizace všech odvětví mediálního průmyslu, a mají-li být evropští umělci schopni zachovat dosavadní vynikající úroveň své tvorby, musí se potýkat s mnoha překážkami. Nezbytnou součástí zdravého tvůrčího prostředí je samozřejmě trvalé vzdělávání a propagace, tím největším problémem, který se tvůrců nejvíce dotýká, je však nedostatečná ochrana, kterou jim poskytuje právní prostředí.

Umělci by dnes měli mít stále více příležitostí ke svému uplatnění, protože vznikají stále nová a nová mediální odbytiště, namísto toho se však šíří zvyk ,přivlastňovat si práva’, kdy nadnárodní společnosti nutí samostatné tvůrce podepisovat smlouvy, jimiž se vzdávají všech svých majetkových i osobnostních práv, a to ve stylu ,když nepodepíšeš – nedostaneš práci’. To je z mnoha důvodů situace evidentně nečestná a neudržitelná.

Stačí jen porovnat, v jak silné pozici stojí nadnárodní korporace vůči samostatným umělcům, a rázem vynikne absurdnost situace. Je zřejmé, že obě strany nemají rovné výchozí podmínky a mnohé firmy dokonce odmítají s představiteli tvůrčích pracovníků nebo skupin, které je zastupují, vůbec komunikovat, natož aby s nimi vyjednávaly.

Tyto postupy odporují většině mezinárodních smluv a dohod, které se týkají umělecké činnosti, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, Všeobecné deklarace lidských práv a Acquis communautaire Evropské unie.

Přestože legislativa týkající se autorských práv ve většině evropských zemí předpokládá, že jak osobnostní, tak i majetková práva k dílu náleží jeho autorovi, zákazníci, jako jsou například nadnárodní mediální agentury, tento stav obcházejí tím, že umělce nutí podepisovat smlouvy, jimiž se svých práv vzdávají. Pro ně smlouva není výsledkem svobodné dohody, ale metody, jak obejít smlouvami zaručená práva individuálních umělců i platné zákony jednotlivých států.

Všichni jsme zajedno v tom, že evropskou uměleckou komunitu je třeba podporovat a rozvíjet, ale ponecháme-li tuto únikovou cestu volnou, nevyhnutelně musí dojít ke katastrofě, a to nikoli někdy v budoucnu – tato katastrofa se odehrává už dnes. Stále častěji se stává, že umělci nejsou schopni si vydělat na živobytí, a jejich frustrace z toho, že jsou zbavováni svých majetkových i osobnostních práv, se stále prohlubuje. A tento trend neustále nabývá na síle.

Umělecká činnost tvoří významnou součást evropské ekonomiky, v některých zemích dosahuje až 12 procent HDP; ještě důležitější však je skutečnost, že umění je srdcem Evropy, jedinečným vyjádřením rozmanitosti a bohatství našich kultur a základem našeho budoucího rozvoje. Nesmíme těmto nadnárodním společnostem dovolit, aby zničily tento drahocenný řetězec kreativity, který se vytváří již po řadu století, a v nezřízené touze po zisku obcházely ducha zákonů jednotlivých států. Musíme vytvořit vyvážený a spravedlivý systém, v němž budou moci z plodů umělecké práce těžit všichni a v němž budou umělci před těmito evidentně nespravedlivými smlouvami chráněni.

Tato publikace má za cíl upozornit na uvedený problém veřejnost; přináší rovněž důkazy o tom, že tyto praktiky jsou nejen velmi rozšířené, ale také škodlivé. Proto je třeba neprodleně jednat. Nesmíme chamtivosti korporací dovolit zničit vše, co naše kultura budovala po celá staletí.”

Nahoru

Zvýraznění v textu: fotomonitor
Text © Martin Beckett, překlad © Lubomír Synek

(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)