Dnes je 3.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Zpět na hlavní stránku

Veřejná konzultace ke změnám autorského práva
Evropské unie

Už od 5. prosince loňského roku je možné zasílat Evropské komisi připomínky k chystané celoevropské úpravě problematiky autorských práv. K tomu účelu slouží obsáhlý dotazník, který oficiálně existuje pouze v angličtině, ale jeho neoficiální překlad lze stáhnout z webu českého ministerstva kultury. Odpovědi na něj je ovšem možno zasílat v kterémkoli z 24 úředních jazyků Evropské unie, tedy i v češtině.

Z úvodu k dotazníku vyplývá, že Evropská komise chce „revidovat” a „modernizovat” stávající systém autorských práv a „přizpůsobovat ho novému prostředí”. Nové distribuční platformy, instituce typu knihoven i občané podle ní „počítají s tím, že k obsahu budou mít přístup – pro informační, vzdělávací i zábavní účely – bez ohledu na zeměpisné hranice”. A v letošním roce se má rozhodnout, jestli „budou podány návrhy na legislativní reformu”.

K tématům nynější veřejné konzultace patří mimo jiné také „omezení autorského práva a výjimky z něj v digitální éře”, roztříštěnost trhu EU s autorským právem nebo zlepšení účinnosti a účelnosti vymáhání autorského práva. Má být „zaveden systém autorského práva odpovídající digitálnímu věku”, usnadněno „poskytování licencí”, zároveň je však třeba „zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví a zohledňovat kulturní rozmanitost”.

Již dříve probíhaly konzultace a veřejná jednání, na nichž „svoje názory uváděly zainteresované subjekty představující všechny fáze hodnotového řetězce včetně nositelů práv, distributorů, spotřebitelů a příslušníků akademické obce”. Názory na nejvhodnější další postup při řešení jednotlivých otázek se ovšem „široce různily”.

V průvodním textu ani v samotných otázkách se termín „fotografie” prakticky nevyskytuje, to ovšem neznamená, že výsledky těchto konzultací se nebudou týkat i autorů fotografických děl. Mělo by proto být v zájmu každého, kdo má o autorskoprávní ochranu svých fotografií zájem, aktivně se tohoto průzkumu zúčastnit a vyplněný dotazník zaslat do 5. února 2014 na adresu generálního ředitelství EU pro vnitřní trh a služby markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.

Podle posledních zpráv je uzávěrka pro zaslání dotazníku prodloužena až do 5. března!

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autorů a vydavatele je zakázáno.)