Odborné vzdělávání

Je důležité neustále se zlepšovat a vzdělávat. V době rychle se rozvíjejících technologií je to záležitost bytí a nebytí. Započítejte sem cenu kursů, které pořádá vaše profesionální asociace a jichž se chcete zúčastnit, různé workshopy, speciální školení, náklady na pokračující studium. A také si na ně dejte příslušnou částku stranou. Cestovní výdaje na tyto akce můžete zahrnout sem, nebo do cestovních výdajů; rozhodně ne do obou kolonek.