Daně a poplatky

Ty se v USA liší stát od státu, okres od okresu, město od města, dokonce i čtvrť od čtvrtě. U nás půjde především o silniční daň, daň z nemovitosti (pokud jste ji neuvedli již v první položce týkající se kanceláře nebo ateliéru), ale také například o poplatky, které někde musí profesionální fotograf uhradit, aby získal svolení k fotografování.