Cestovné

Cestovní náklady při fotografování zakázek by vám měl zaplatit zákazník. Všichni ale známe místa či události, které bychom si sami rádi vyfotografovali. Někdy je rozumné takovouto cestu si zaplatit sám a doufat, že fotografie, které jsme při ní pořídili, nám přinesou i nějaký zisk. Uvažte, na kolik podobných cest ročně se vydáte a jaké požadavky na ubytování budete mít. Pokud plánujete jednu velkou výpravu jednou za dva nebo za tři roky, odhadněte výdaje na ni a zprůměrujte ji podle počtu let. Je důležité si uvědomit, že i když plánujete cestu, kterou vám nikdo nezaplatí, musíte ji zahrnout do svého rozpočtu. A pamatujte si, že kdykoli někde fotografujete, sbíráte informace pro svoji fotoreportáž, nebo jednáte se zákazníky, děláte to služebně a můžete si příslušné výdaje zahrnout do nákladů.