Jiné obchodní výdaje

Ne všechny obědy se zákazníky jim můžete vyfakturovat. Se stávajícími nebo s potenciálními klienty, s obchodníky či kolegy se někdy sejdete u jídla nebo při jiné příležitosti, a někdy útratu také zaplatíte. I tyto částky si započítejte do rozpočtu.