Tržby za prodej archivních snímků, za reprinty atp.

Sem patří honoráře, které dostanete za opakované užití snímků a reprinty v nejrůznějších publikacích, za prodej archivních snímků, autorských kopií, za poradenskou nebo pedagogickou činnost a tak podobně. Některým fotografům přinášejí tyto činnosti větší příjmy než zakázky. Situace na trhu, zvláště pak na trhu s archivními fotografiemi, se však rychle mění. Buďte proto při odhadování, kolik si podobným prodejem můžete vydělat, velmi realističtí. Uvědomte si, že prodej archivních snímků vyžaduje čas, který byste mohli věnovat shánění zakázek a jejich realizaci. A pamatujte na to, že pro náš obor i pro vaši budoucnost bude lepší, jestliže svými mimořádnými příjmy a „vedlejšáky” nebudeme dorovnávat nespravedlivě nízké sazby, které fotografové dostávají za zakázky.