Režijní náklady na jeden den fotografování

Tato částka představuje minimální základ, který můžete za jeden den práce na fotografické zakázce akceptovat (samozřejmě kromě výdajů), aniž byste ošidili svůj plánovaný rozpočet. Řečeno slovy účetního, je to minimální hrubý zisk, který si za každý den fotografování musíte vydělat, abyste pokryli své běžné neboli režijní náklady. Na faktuře, kterou pošlete zákazníkovi, musí být za každý den přinejmenším tato částka plus veškeré náklady vynaložené na realizaci této zakázky, například cestovní výdaje, filmy a jejich zpracování, půjčovné za přístroje nebo příslušenství, které nevlastníte, náklady na digitální zpracování snímků atd.

Budete-li zákazníkovi fakturovat méně, neznamená to automaticky, že proděláváte. Znamená to ovšem, že pokud z jiných zakázek nezískáte přiměřeně vyšší příjmy, abyste hrubý zisk za jeden den fotografování opět vyrovnali, nebudete schopni financovat všechny ve výše uvedeném rozpočtu zmíněné náklady. Jestliže nedokážete sehnat dostatek lépe placené práce, abyste mohli své méně platící zákazníky dotovat, budete muset sami své plány přehodnotit: vzdát se myšlenky na realizaci skvělého projektu, který jste zahrnuli do kategorie cestovného, odložit nákup nového vybavení, snížit svůj plat nebo profotografovat během roku více dnů. Cenný čas, který strávíte zakázkami, za něž dostanete méně, než kolik činí tento práh, vám také bude chybět pro vlastní vzdělávání nebo pro marketingové aktivity, které by vám mohly přivést zákazníky platící lépe. Také nezapomeňte, že se jedná o minimální částku.

Cena zakázky, podobě jako u fotografie z archivu, nemůže být odvozena pouze z vašich nákladů na její realizaci, ale také z hodnoty, kterou vaše práce zákazníkovi přináší. Ať už zpracujete a spočítáte všechny údaje pro vyplnění jednotlivých položek této tabulky sebelépe, téměř jistě na nějaké výdaje zapomenete. Jinak řečeno, minimální částka, která vám vyjde, bude nejspíše nižší, než by měla být. Při jednání se zákazníkem proto mějte na paměti nejen hodnotu, kterou mu užití vašich fotografií přinese, ale také tuto skutečnost.