Dnes je 3.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Honoráře

O jaký honorář si má profesionální fotograf říct? Jakou částku zmínit jako základ pro další vyjednávání se zákazníkem? To je jedna z nejožehavějších otázek, na něž fotografové někdy dosti obtížně hledají odpovědi. Na těchto stránkách, které vycházejí ze zkušeností fotografů především z anglosaského světa (jejich platnost ale samozřejmě není omezena pouze na západní země), bychom vám chtěli nabídnout nejen základní orientaci v této problematice, ale i podrobnější návody, jak postupovat.

Především je třeba mít na paměti, že autor fotografie neprodává, ale poskytuje zákazníkovi licenci k jejich užití za určitých, předem dohodnutých podmínek. Jinou cenu zaplatí studentský časopis vycházející v omezeném nákladu, jinou celostátní nebo dokonce nadnárodní magazín, který má statisíce čtenářů. Záleží také na umístění a velikosti použité fotografie – za snímek uvnitř reklamního letáku nemůžeme chtít tolik jako za obrázek na titulní straně, za celostránkovou reprodukci jistě dostaneme víc než za snímek o rozměrech pouhých několika centimetrů. Faktorů, které je třeba brát v úvahu, je však mnohem více – u novin a časopisů by například měla hrát roli i cena inzerátů, kterou vydavatel požaduje po zadavatelích reklamy. Jiný honorář bychom měli chtít za užití již hotové fotografie z archivu, jiný při sjednávání zakázky, při níž pro zákazníka vytvoříme dohodnuté snímky na objednávku. Jiné ceny, než jaké jsou obvyklé v novinách a časopisech, zase platí fotografům reklamní a propagační agentury.

Poskytování licence k užití fotografií je však v podstatě obchodní činnost jako každá jiná. Profesionální fotograf by tedy měl být zároveň obchodník, ať už pracuje pro tištěná média, pro reklamu, nebo se živí prodejem uměleckých fotografií – jen málokdy se může spolehnout na to, že „dobré zboží se prodá samo”. Obchodní stránku věci však naše odborné školství i organizace sdružující profesionální fotografy bohužel poněkud zanedbávají, na těchto stránkách bychom vám proto rádi poskytli jakýsi obecný návod, jak byste měli postupovat při úvahách o své honorářové politice.

Chce-li se někdo živit fotografií na plný úvazek, musí vzít v úvahu, že z příjmů bude třeba zaplatit nejen přímé náklady na pořízení snímků, ale také všechny ostatní účty, například za bydlení, za potraviny atd., a ještě musí zbýt něco na postupné rozšiřování a růst podnikání, o ukládání určité částky na horší časy a na důchod ani nemluvě. Mnohý začínající fotograf si možná řekne, že bude účtovat stejné honoráře, jaké si účtuje třeba jeho kamarád, jemuž se v tomto oboru daří. Takové srovnání ovšem nemusí automaticky fungovat – jestliže chcete svou fotografickou praxi zaměřit na ateliérové snímky a platíte značné částky za pronájem studia, zatímco kamarád pracuje výhradně v prostorách určených zákazníky a stačí mu převézt na místo fotografické „nádobíčko” v kufru auta, pak bude jen otázkou času, kdy z finančních důvodů s takovýmto podnikáním skončíte. Jaké jsou vaše konkrétní režijní náklady, to si na našich stránkách můžete orientačně spočítat.

Abyste si mohli účtovat reálné ceny, k tomu však nepotřebujete mít vystudovanou Vysokou školu ekonomickou – stačí vzít rozum do hrsti a umět trochu počítat. Především je třeba si uvědomit, jestli prodáváte pouze licence k užití snímků v tisku nebo v jiných médiích, nebo jestli se chcete živit prodejem originálních fotografií, které si vaši zákazníci pověsí doma na zeď. Dále je třeba brát v úvahu ani ne tak hodnotu, jakou fotografii přisuzuje její autor, ale spíše jakou hodnotu má jeho snímek pro zákazníka. Podstatné je také to, že každá věc má pouze takovou hodnotu (zůstaneme-li v ekonomické rovině), jakou je za ni někdo ochoten zaplatit.

Nejdůležitějším aspektem při prodeji fotografií ale nakonec není vypočítání částky, jakou si fotograf potřebuje vydělat, nebo naše úvaha, jestli jsme stanovili „odpovídající” cenu. Tím nejdůležitějším a také nejobtížnějším aktem je přesvědčit zákazníka, aby cenu, kterou navrhujete, také skutečně zaplatil – tomu se obyčejně říká „umění prodávat”. (Smutnou realitou bohužel někdy zůstává, že kolega, který umí svou práci takzvaně „okecat”, může u zákazníka uspět s horší fotografií, než jakou nabízíte vy. Tak už to ale v životě chodí a je jen na vás, jestli se budete snažit být nejen lepším fotografem, ale také lepším obchodníkem než vaši konkurenti.) Chce-li být někdo skutečně úspěšným fotografem, musí nepochybně být i dobrým obchodníkem; pokud ovšem ví, že jím není, musí si umět najít nějakého schopného člověka (nebo firmu), který se za podíl na honoráři stane jeho obchodním zástupcem.

V oblasti profesionální fotografie ale existuje v poslední době jisté specifikum, za něž si mohou z větší části fotografové sami. Často zde totiž neplatí, že cenu stanovuje jako téměř všude jinde na volném trhu prodávající. Mnozí fotografové nedokážou posoudit, jakou hodnotu mají jejich snímky pro firmu, která je potřebuje, a jsou ochotni přijmout honorář, jaký jim nabídne kupující. Těžko můžete přijít do prodejny elektrospotřebičů a říct prodavači, že tahle televize má pro vás hodnotu tak nejvýš pět tisíc a víc, že za ni nedáte, i když prodejní cena je třeba dvojnásobná. Ve fotografii však k takovým situacím běžně dochází.

Jestliže vás tato úvodní stránka zaujala, nezapomeňte opět zavítat do sekce tohoto portálu věnované honorářům – stránek s konkrétnějšími texty bude postupně přibývat. A pokud byste si o tématu honorářů rádi pohovořili se svými kolegy, zaregistrujte se prosím v našem diskusním foru.

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora je zakázáno.)