Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Obchodní modely

V současné době existují v zásadě dva hlavní modely prodeje archivních fotografií. Ten první je tradiční, a honorář za poskytnutí licence k užití fotografie se při něm vypočítává na základě mnoha proměnných, jako je například velikost, ve které se obrázek použije, náklad tiskoviny, umístění snímku v publikaci nebo na webové prezentaci, sazba za reklamní prostor, kterou daná publikace účtuje svým inzerentům, ale také třeba podle toho, o jak významného zákazníka se jedná, je-li snímek jedinečný či nikoli, a tak dále. Kalkulátor české Asociace profesionálních fotografů je jedním z mnoha příkladů, jak lze při podobném výpočtu postupovat. Tomuto modelu se anglicky říká rights managed (velmi volně přeloženo „s ohledem na autorská práva”), zkráceně RM. Protože výstižný a podobně stručný překlad do češtiny zatím nikdo nevymyslel, budeme tento název i zkratku používat také.

S rozvojem internetu a dalších moderních médií došlo ke vzniku nového modelu, který se nazývá royalty free (RF, v překladu bychom mohli říci „bez nutnosti platit honorář”). Tento název je poněkud zavádějící, protože zcela zadarmo zájemce fotografii nezíská. Většinou ji ale může pořídit velmi levně, a to buď jednotlivě, nebo v balíku spolu s mnoha dalšími RF snímky například na jednom CD-ROM. Omezení, jak lze takovou fotografii legálně použít, je také výrazně méně než v případě záběrů prodávaných v režimu RM. Zákazník u většiny agentur získá takovýto obrázek za jednotnou cenu podle jeho velikosti; například Getty Images začíná na 49 euro za půlmegabytový snímek.

V poslední době také začaly vznikat internetové firmy, které fotografům dávají možnost za určitý poplatek nahrát své fotografie na stránky jejich obchodní aplikace a prodávat je přímo. U některých si autoři mohou stanovovat výši honoráře sami, u jiných se cena snímku vypočítává automaticky podle obratu, který autor generuje atd. Podstata RF modelu však zůstává stále stejná.

Některé průzkumy odhadují, že zatímco v celkovém objemu prodaných licencí tvoří RF zhruba padesát procent, RM licence stále generují až dvě třetiny zisků fotografických agentur.

Za spíše marketingový tah lze považovat vytvoření takzvaného rights-ready (RR) modelu, který agentura Getty Images zavedla vedle obvyklých RM a RF formátů. Tato licence má vyplňovat prázdný prostor mezi nimi, a sice tak, že nevyžaduje přesnou specifikaci užití fotografií, ale nabízí dvanáct širokých kategorií, v nichž může zákazník snímek užít po dobu platnosti licence jakýmkoli způsobem.

Corbis, vedle Getty Images druhá hlavní obrazová agentura světa, si před pár lety (v roce 2006) podal patentovou přihlášku nového cenového modelu, který nazval royalty free plus (RF+). Jedná se v podstatě o obdobu výše zmíněného RR modelu, místo dvanácti kategorií jich ale obsahuje osm a kategorie jsou jinak definované; na rozdíl od svého konkurenta chce Corbis nabízet v některých z nich ceny pevné, v jiných dynamické podle chování zákazníka i podle jiných faktorů vyhodnocovaných za pomoci nejrůznějších statistických metod. Zákazníkům tak mohou být například nabízeny slevy při nákupu většího množství snímků, cena oblíbených a často kupovaných obrázků může být zvýšena, nebo třeba v místech, kde je chladné počasí, může Corbis nabízet za zvláštní ceny snímky se zimní tematikou...

Rozšířením RF modelu do ještě nižších cenových hladin je nový formát, kterému se říká microstock. Agentury, které jej používají, přijímají snímky i od amatérských fotografů a fotografie prodávají většinou výhradně přes internet již v cenách kolem jednoho dolaru; předpokládají, že takto levné obrázky si zakoupí mnohem více lidí než licencované snímky a v důsledku tak agentura i fotografové vydělají stejně jako v RM modelu. Takovouto devalvaci hodnoty snímků však profesionálové vesměs považují za velmi nebezpečný trend.

Protože každá agentura, každý vydavatel či nakladatel nebo kterákoli jiná firma nakupující či prodávající obrazové materiály používá většinou vlastní licenci, která se od těch ostatních samozřejmě odlišuje, používá jiné termíny, nebo stejnými termíny definuje úplně rozdílné věci, vznikla nová mezinárodní oborová iniciativa se zkratkou PLUS (Picture Universal Licensing System, neboli „univerzální systém pro licencování obrazových materiálů”), jejímž cílem je mimo jiné standardizovat terminologii používanou při licencování a vytvořit slovník, který by celý tento proces zjednodušil. Členy PLUSu jsou odborníci z mnoha oblastí, například fotografové, vydavatelé, zaměstnanci reklamních agentur, muzejní pracovníci, knihovníci, ale také nejrůznější oborová sdružení. Na jeho webových stránkách je například již dnes možno vygenerovat si (samozřejmě v angličtině) licenci pro jakýkoli způsob užití obrazového materiálu.

Text © Lubomír Synek
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora je zakázáno.)