Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Fotografické školství > Střední a učňovské školy

Střední škola oděvní, služeb a podnikání
Ostrava-Poruba

Adresa: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 940 660, 596 940 664
Fax: 596 940 661
E-mail: ss@ss-ostrava.cz
Internetové stránky: www.ss-ostrava.cz

Vybavení školy: počítačová síť, 47 osobních počítačů pro výuku
Přístup k počítačům a na internet v době mimo vyučování:
v omezené míře
Další vybavení: odborné pracovny, autoškola, fitcentrum, školní bufet,
tělocvična

Poskytované vzdělání v oboru fotograf: střední s výučním listem
Doba studia: 3 roky
Počet studentů: 28
Školné: neplatí se

 

Ve školním roce 1957/1958 zahájila svou činnost Učňovská škola na Kostelní ulici č. 18 v Ostravě 1. V té době byla v ČSR evidována pod pořadovým číslem 131. Učňovská škola připravovala žákyně a žáky v oborech holičsko-kadeřnicko-vlásenkářských a v oborech oděvních.

Od školního roku 1962/1963 se začíná psát historie učebního oboru fotograf. Ve školním roce 1965/1966 škola přesídlila do Ostravy-Michálkovic, na Sládečkovu 38. V průběhu let se postupně měnil název školy na Střední odborné učiliště, Střední odborné učiliště a Rodinná škola, Integrovaná střední škola až k současnému názvu Střední škola oděvní, služeb a podnikání.

Za 46 let existence učebního oboru fotograf  prošlo školou velké množství absolventů. Každoročně ukončila studium jedna třída. Absolventi oboru pracovali a pracují v nejrůznějších oborech národního hospodářství, v novinách, v televizi, v ostravských i mimoostravských podnicích, institucích a firmách, v reklamních agenturách a někteří také pracují jako pedagogové na středních i vysokých školách v ČR.

Učební obor fotograf je určen pro hochy a dívky, absolventy základní školy, kteří mají zájem naučit se zhotovovat portrétní fotografie, vykonávat práce v oblasti technické fotografie, zhotovovat snímky v oblasti reprodukční fotografie a orientovat se v uplatnění fotografií v různých technických a vědních disciplínách.

V prvním ročníku je odborná výuka zaměřena na praktické seznámení s širokou paletou fotografických přístrojů a zařízení, na zvládnutí základů snímkové a laboratorní techniky, na postupné získávání zobrazovacích dovedností a na rozvoj fotografického vidění a myšlení v oblasti klasické fotografie.

Od druhého  ročníku se žáci seznamují s problematikou zobrazování fotografického obrazu na digitální médium a s jeho následným zpracováním pomocí nejnovějšího softwaru Adobe Photoshop CS3. Dále se žáci naučí pracovat s digitální kamerou, připravují scénáře a zpracovávají digitální videozáznamy.

Učitelé školy věnují velkou pozornost rozvíjení vlastní tvorby žáků prezentovanou na mnohých výstavách, čímž se podporuje a umožňuje efektivní rozvoj kreativity jednotlivých žáků.

Součástí studia v učebním oboru jsou také exkurze a návštěvy výstav významných osobností fotografického života a celá řada tvůrčích fotografických dílen, pořádaných na atraktivních místech Ostravy a celého Moravskoslezského kraje.

Nejlepší absolventi mohou po složení závěrečné zkoušky a dosažení středního vzdělání s výučním listem pokračovat na zdejší škole ve dvouletém denním nástavbovém studiu, nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu „Podnikání” a získat tak střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.  Každoročně  někteří z úspěšných absolventů nástavbového studia pokračují  v bakalářském nebo magisterském studiu na Slezské univerzitě v Opavě, na Institutu tvůrčí fotografie.

Úspěšné absolventy můžeme najít v pedagogickém sboru naší školy, ale také na jiných středních a vysokých školách v ČR.

 

Jste-li absolventem této školy, živíte se fotografií a máte vlastní webové stránky, napište nám – můžeme zde uvést vaše jméno s příslušným odkazem.