Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Fotografické školství > Střední a učňovské školy

Střední odborné učiliště služeb,
Státní škola módy, krásy a tvorby
Praha 9

Adresa: Novovysočanská 5/501, 190 00 Praha 9
Tel.: ústředna 284 080 401, sekretariát 284 080 405
Fax: 284 824 445
E-mail: info@sousluzeb.cz; sou.novovysocanska@zris.mepnet.cz
Internetové stránky: www.sousluzeb.cz

Vybavení školy: obnovené tři ateliéry a několik počítačových pracovišť
Přístup k počítačům a na internet v době mimo vyučování:
v omezené míře
Stravování: ve vlastní školní jídelně (výběr ze tří jídel + vegetariánské) Další vybavení: školní bufet, tělocvična

Poskytované vzdělání v oboru fotograf:
studijní obor ukončený maturitní zkouškou
34-56-L/01 FOTOGRAF
denní forma vzdělávání

Doba studia: 4 roky
Přijímací zkoušky: bude upřesněno
Počet studentů: cca 30
Školné: neplatí se

Historie:

Odborná učňovská škola v oboru fotograf má pochopitelně ze všech současných škol v Praze nejdelší tradici. Bohužel kontinuita této tradice byla často rozmělňována a přerušována vnějšími společensko-politickými okolnostmi, ale později i různými změnami zřizovatelů a pedagogů, reorganizacemi výukové struktury a programů. V roce 2010 byl po několika dekádách otevřen na základě dlouhodobé přípravy Národního ústavu odborného vzdělávání a jednoznačného doporučení Komory fotografických živností, odborníků z praxe i pedagogů správním řízením č. j. 26 531/09-21 studijní obor FOTOGRAF s MATURITOU.

Ale vraťme se k meziválečné hisotrii oboru: v září roku 1921 bylo zahájeno vyučování na Státní odborné škole grafické v Praze na Smíchově, jehož vedení se ujal předtím ve Vídni působící Karel Novák. Povšimněme si zde podstatného momentu. Škola byla státní, ale zajišťovala výuku pro profesní Společenstvo fotografů.

Státní grafická škola v Praze (kde se vystřídali pedagogové a fotografové zvučných jmen – Jaromír Funke, Josef Ehm nebo František Drtikol) zastřešovala odbornou přípravu učňů až do posledního období 2. světové války. S reorganizací školství v nových pořádcích komunistického režimu došlo již v 50. letech k oddělení učňovských škol a odborných průmyslových škol ukončených maturitou. Tradice Státní grafické školy přešla na maturitní obor, škola se teoretickou přípravou učňů zabývala dále jen krátce.

Vznik Výrobního družstva Fotografia Praha z původně soukromých živností převedl starost o výchovu budoucích řemeslných fotografů na družstvo Fotografia Praha. Je paradoxem, že poměrně brzy a po mnoho let museli pražští zájemci o obor odcházet studovat do jiných regionů (kupř. do Děčína či Prostějova). Chlapci byli přijímáni výjimečně, museli doložit zdravotní potvrzení, že nezvládají práci v průmyslu.

Situace se změnila teprve s rokem 1969, kdy byl otevřen učební obor opět v hlavním městě. Z dnešního pohledu bylo tehdejší řešení vskutku velkorysé. Moderní dílny byly vybudovány v Kaprově ulici na Starém Městě, postupně vznikaly specializované ateliéry na Jungmannově náměstí nebo nedaleko Hradčan. Na přelomu 70. a 80. let získala škola nově rekonstruované moderní prostory na Spořilově, kde působila nejdéle. Učební obor byl dříve určitou alternativou k malé fotografické třídě a úzkému výběru na Střední průmyslové škole grafické. Stačilo nezvládat matematiku nebo češtinu či neumět kreslit a s fotografií se mohl i talentovaný uchazeč na maturitním studiu rozloučit. V současnosti existuje samozřejmě celá řada dalších možností, ať už státních, nebo privátních. Naše škola má výhodu tradice a zřetelně formulovaného okruhu výuky i možností absolventů.

Nahoru

Současnost:

Na počátku 90. let byly vazby na Fotografii Praha ukončeny. Družstvo se v nových podmínkách jen velmi těžko vyrovnávalo s konkurencí malých, dynamických firem a složitě reorganizovalo komplikovanou strukturu velkých laboratoří, jež byly nadále neschopné konkurovat. Škola zrušila velmi nákladné nebo restituované prostory dílen v centru města. Část praktické výuky se přestěhovala do Michle a později se celý obor koncentroval na několik let do Hloubětína. Aktuální podoba školy vznikla v roce 1998 sloučením dvou učilišť s dlouholetou tradicí výuky učebních oborů pro výrobní a umělecká družstva. Po reorganizaci se zabydlela v budově na Novovysočanské 5/501 v Praze 9, kde sídlí dodnes.

Změna samotné podstaty profese v průběhu 90. let a především po roce 2000 nemá patrně ve většině dalších tradičních učebních oborů obdoby. Analogové technologie dnes téměř zcela vytlačil digitální obraz. Samozřejmě, že to je problém téměř všech českých fotografických škol. Klasická technika (která mohla fungovat celá léta) byla nahrazena počítačovým hardwarem a softwarem i digitálními fotoaparáty, jejichž životnost (nebo přesněji praktická použitelnost) je krátká. Dobrou zprávou je, že jejich cena se snižuje a stává se dostupnější samotným zájemcům o studium. Zcela se proměnila také práce pedagogů, jejich tematických plánů a zadávaných školních cvičení.

Nahoru

Pedagogové:

Učební obor ve Fotografii Praha obnovila na konci 60. let Miluše Ryšánková. 70. a 80. léta byla charakterizována především mimořádnou osobností fotografa a výtvarníka Jiřího Škocha, jenž po změně režimu po roce 1989 odešel ke své hlavní profesi sociologa do České televize. Výuku na počátku 90. let převzala Mgr. Jana Kaněrová. Od 80. let zde mnoho let působil absolvent FAMU, fotograf Aleš Kuneš (dnes docent Institutu tvůčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě). Později kupř. Miloš Götz (který přešel ze Střední průmyslové školy grafické), MgA. Petra Benešová či Barbora Reichová. V současné době na střední odborné škole ve studijním oboru fotograf pedagogicky působí absolventka Institutu tvůrčí fotografie MgA. Petra Zůnová, Marcel Ryšánek a mladí pedagogové Lukáš Kovalský a Antonín Křišťan.

Nahoru

Absolventi:

Absolventi získají úplnou středoškolskou kvalifikaci ukončenou MATURITNÍ ZKOUŠKOU ve všech hlavních oblastech fotografie, aby byli připraveni plnit úkoly profesionální a především živnostenské praxe. Jednou z tradičních oblastí výuky studijního oboru fotograf je činnost technika-operátora v ateliéru. Student získává předpoklady pro práci s osvětlovacím zařízením, měřící a velkoformátovou fotografickou technikou. Část cvičení se zpracovává klasickou analogovou cestou. V době dalšího rozvoje nových technologií by měl prakticky ovládat digitální fotografii, znát dokonale techniku, technologii počítačové úpravy snímků s použitím různého hardwaru a softwaru i základní přípravu fotografií a jejich grafickou úpravu pro tisk.

Uplatnění absolventů učebního oboru se mění podle možností v regionech. V Praze a Středočeském kraji jsou velmi dobré. Absolventi začínají jako asistenti dokumentačních nebo reklamních studií, později zde pracují samostatně nebo tato oddělení vedou. Uplatňují se jako zaměstnanci zpracovatelských středisek a firem, konzultanti prodeje fotografické techniky a materiálů, ale později jako samostatní podnikatelé v rodinných firmách nebo reklamních studiích. Naši absolventi nechybí téměř v žádné z redakcí novin a časopisů v celém širokém spektru od bulváru až po seriózní společensko-kulturní magazíny. Mnozí slaví úspěchy na tradiční novinářské soutěži Czech Press Photo.

Relativně velké procento studentů především v 90. letech úspěšně pokračovalo v bakalářském nebo dokonce magisterském studiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze nebo Institutu tvůrčí fotografie. Někteří se na na tyto školy dostávali dokonce i bez maturity (s výjimečným talentem jim byla v bakalářském studiu prominuta).

Úspěšných absolventů školy je relativně velké množství: kupř. vedoucí obrazové redakce Mladé fronty Dnes a sportovní fotoreportér Michal Růžička, podnikatelé Jiří Karásek nebo Jan Pazdera, fotograf automobilových závodů, ale rovněž i osobitý autor volné tvorby Jiří Křenek, dokumentarista Jan Schejbal, výtvarná fotografka Lucie Škvorová nebo švýcarská fotografka Barbora Gerny Vojtěchová, módní fotografka Ida Saudková, Petr Adámek, kameraman Petr Czurda, tvůrce nezávislých filmů Přemysl Havlík, David Kundrát, fotoreportér Jakub Hněvkovský, výtvarnice a kurátorka Markéta Bendová, cestovatelé a dokumentaristé Martin Wagner či Filip Singer a mnozí další. Měřit kvalitu školy úspěšnými absolventy však může být ošidné. Výraznou profesní či mimoprofesní kariéru udělali i talentovaní studenti, kteří z nejrůznějších důvodů ze školy odešli, např. módní fotograf Jakub Ludvík nebo vynikající režisérka Viktorie Čermáková.

Nahoru

Jste-li absolventem této školy (a vaše jméno v uvedeném výčtu absolventů schází), živíte se fotografií a máte vlastní webové stránky, napište nám – můžeme vaše jméno s příslušným odkazem do seznamu doplnit.

Text © Aleš Kuneš
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora je zakázáno.)