Dnes je 10.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Fotografické soutěže a granty > Soupis práv fotografů

Pokud podmínky fotografické soutěže odporují jednomu či více ustanovením uvedeným v následujících odstavcích, jsou považovány za neodpovídající.

1. Autorská a morální práva
Autorská a morální práva soutěžících k fotografiím zaslaným do soutěže zůstanou zachována. Soutěžní podmínky nesmí po účastnících požadovat převedení autorských práv na někoho jiného, podmínkou vstupu nesmí být ani to, že se fotografové vzdají svých morálních práv. Morální práva musí být respektována, to znamená že v podmínkách by mělo být uvedeno, že u použitých a uveřejněných snímků bude vždy uvedeno jméno jejich autora v obvyklé podobě, tedy s uvedením znaku copyrightu, vročení a jména fotografa. Pokud bude soutěžící nucen v kterémkoli stadiu soutěže podepsat jakýkoli dokument, musí být všechny takové dokumenty předem k dispozici na webových stránkách soutěže věnovaných jejím pravidlům nebo podmínkám účasti.

2. Omezené užití
Sponzor nebo organizátor soutěže získá pouze právo k omezenému užití fotografií zaslaných do soutěže. Právo k omezenému užití znamená, že toto užití musí být neexkluzivní a je omezeno pouze na propagaci soutěže, do níž byly snímky zaslány, případně na propagaci následujících ročníků téže soutěže. Takové užití by mělo být omezeno na období dvou let od data, kdy byli vyhlášeni vítězové dané soutěže. Pokud v soutěžních pravidlech nebude výslovně uvedeno, že zaslané snímky budou použity pouze k propagaci soutěže, má se za to, že organizátoři chtějí fotografie použít i pro jiné účely, a to i komerční.

3. Komerční užití
Soutěžní pravidla musí být jasná a musí v nich být jednoznačně stanoveno buď, že snímky zaslané do soutěže nebudou použity v komerčních výrobcích ani komerčně dále licencovány, nebo že snímky zaslané do soutěže budou použity v komerčních výrobcích, případně komerčně dále licencovány, a to na základě konkrétní RM (rights managed) licence sjednané s dotyčným fotografem. Pro zjednodušení budiž řečeno, že kterékoli užití, jež přímo a výhradně nesouvisí s propagací soutěže, bude považováno za komerční užití. Například použití snímků v reklamách na výrobek sponzora nebo organizátora soutěže, jejich reprodukování na výrobcích sponzora nebo organizátora soutěže, nebo v materiálech přikládaných do obalů na výrobky sponzora nebo organizátora soutěže nebo na nich vytištěných, je považováno za komerční užití. V pravidlech musí také být uvedeno, že soutěžící může odmítnout licenční smlouvu, která mu bude předložena, a že takovéto odmítnutí neovlivní jeho šance na vítězství.

4. Výslovné prohlášení o užití
V podmínkách musí být obsaženo jasné prohlášení o způsobu, jakým budou zaslané fotografie organizátorem a sponzory soutěže použity. Podmínky soutěží, které takovéto prohlášení o užití snímků neuvedou, nebo jejichž prohlášení o rozsahu užití budou nejasná, pokládáme za nevyhovující.

5. Vyhodnocení do šestnácti měsíců od vyhlášení soutěže
V podmínkách soutěže musí být stanoveno datum, kdy budou vítězům předány ceny, a toto datum musí spadat do šestnáctiměsíční lhůty od okamžiku, kdy byly podrobnosti o soutěži poprvé zveřejněny. Tato podmínka má zabránit volnému, mnohaletému využívání fotografií zaslaných do soutěže v důsledku toho, že datum vyhodnocení je stanoveno příliš pozdě.

Překlad © Lubomír Synek (převzato z webových stránek Pro Imaging)
(Použití v jakékoli formě bez předchozího svolení autora a vydavatele je zakázáno.)

Nahoru